65°02'09"N

21°33'30"E


Besöksinformation

Infotavla
Gästhamn markerad

Pite-Rönnskär är väl värt ett besök! Vi tackar på förhand för att Du & Ditt sällskap har koll på ett par enkla saker att följa som är viktiga för oss alla härute på ön.


Besökande med egen båt finner plats mot obligatorisk hamnavgift - se plats & prisinfo ovan (klicka på bild för större version). Beroende på båtstorlek så rymmer gästhamnen (se blå markering) drygt dussinet båtar om alla Kaptener visar prov på sjömansskap & välkommande fendrar av för ankommande båtgranne redan vid angöring. Hund ska alltid hållas kopplad perioden 1/3-20/8. Flytbrygga & båt-uppdrag är strikt privata, vänligen respektera.


Väl iland har alla besökare tillgång till färskvatten & elektricitet vid kaj, gästtoaletter, flertal fasta grillplatser med ved & sittplatser, fina strövstigar, nybyggd allmän gemensam bastu på kajen (ej bokningsbar - visa hänsyn, använd badkläder & städa efter dig), boule-bana, lekplats/barngungor samt fritt tillträde att stiga in i kulturminnesskyddat 1700-tals Kapell & 1800-tals Lotsstuga. Fyren hålls nomalt stängd för allmänheten men kan vid vissa tillfällen ges tillträde med ledsagare, fråga vänligt en öbo om denne kan slita sig från sitt stressiga öliv så kanske det löser sig.


Vi ber ödmjukt att Du i absolut mesta möjliga mån tar med hem det skräp Du genererar under besöket. Det finns ingen kommunal sophämtnings-service för detta så det avfall Du lämnar kvar blir annars någon öbos muntra lott att sampla ihop och forsla iland i sin privata båt - ingens favoritsyssla som Du helt säkert förstår.


Notera att Café & Vandrarhem är för närvarande stängt då kommunen letar ny entrepenör inför säsongen 2023. Denna verksamhet är helt friställd från sammanslutningen av stugägare. Det finns alltså inget utbud av mat eller logi på ön till dess så sker. För den som inte har egen båt kan eventuellt den tidigare enrepenören fortfarande bistå i en begränsad omfattning - se hemsida för Kinnbäcks Skärgårdsturism här.