65°02'09"N

21°33'30"E


Besöksinformation

Visitor info in English see further below on this page!

Besucherinfo in Deutsch siehe weiter unten auf dieser Seite!

Infotavla
Gästhamn markerad

Pite-Rönnskär är väl värt ett besök! Vi tackar på förhand för att Du & Ditt sällskap har koll på ett par enkla saker att följa som är viktiga för oss alla härute på ön.


Besökande med egen båt finner plats mot obligatorisk hamnavgift - se plats & prisinfo ovan (klicka på bild för större version). Beroende på båtstorlek så rymmer gästhamnen (se blå markering) cirka dussinet medelstora båtar om alla Kaptener visar prov på sjömansskap & välkommande fendrar av redan vid angöring, så att ankommande båtgranne kan smyga in tätt. Vänligen respektera att flytbrygga & båt-uppdrag är strikt privata samt att hund alltid ska hållas kopplad perioden 1/3-20/8.


Väl iland har alla besökare tillgång till färskvatten & elektricitet vid kaj, gästtoaletter, flertal fasta grillplatser med ved & sittplatser, fina strövstigar, nybyggd allmän gemensam bastu på kajen (ej bokningsbar i förväg - visa hänsyn, använd badkläder & städa efter dig), boule-bana, lekplats/barngungor samt fritt tillträde att stiga in i kulturminnesskyddat 1700-tals Kapell & 1800-tals Lotsstuga. Fyren hålls nomalt stängd för allmänheten men kan vid vissa tillfällen ges tillträde med ledsagare, fråga vänligt en öbo om denne kan slita sig från sitt stressiga öliv så kanske det löser sig.


Vi ber ödmjukt att Du i absolut mesta möjliga mån tar med hem det skräp Du genererar under besöket. Det finns ingen kommunal sophämtnings-service för detta så det avfall Du lämnar kvar blir annars någon öbos muntra lott att sampla ihop och forsla iland i sin privata båt - ingens favoritsyssla som Du helt säkert förstår.


Notera att Café & Vandrarhem är för närvarande stängt då kommunen letar ny entrepenör inför säsongen 2023. Denna verksamhet är helt friställd från sammanslutningen av stugägare. Det finns alltså inget utbud av mat eller logi på ön till dess så sker. För den som inte har egen båt kan eventuellt den tidigare enrepenören fortfarande bistå i en begränsad omfattning - se hemsida för Kinnbäcks Skärgårdsturism här.

Pite-Rönnskär is well worth the visit!


We thank you in advance that You and Your fellow seafarer's observe a few simple guidelines that are important to all of us out here, visitors and resident alike. Everything (!) you see & find here for your convenience, is being maintained and serviced on a voluntary basis by the residents of the island.


If you are a visitor with a boat of our own, you will find a guest section in our harbour (see blue marking on photo) against a Berthing Fee. Please respect that the floating jetty and boat ramp are strictly private. Summary translation of the Swedish information sign on photo above as follows:


The Berthing Fee is mandatory, regardless size of boat, the duration of the visit or if using land-electricity or not.

Once boat safely anchored, you have free access to fresh water, guest toilets, electricity, two large fixed food-grill sites including fire-wood, nice kept walking paths and places to sit down, boule-court, playground for the smaller children, access to look inside the historical 18th century church/chapel as well as the old pilot house. Last, but not least, you have access to the large mixed sauna located in the harbour area, show courtesy by using bathing clothes and clean up after use.

 Since there is no municipal service here we humbly ask that you to the very best of your capability, bring ashore yourself the garbage you generate during your visit. Dogs are welcome on the island but to be kept on a leash at all times.


Berthing Fee for 0-4h = 40kr/€4; 4-12h = 80kr/€8; 12-24h = 120kr/€12
If you do not have access to Swish, you find envelope to pay with cash in the small box placed on the wall of the harbour house. Mark envelope with day, amount & name & place inside the metal box.


****

Pite-Rönnskär ist einen Besuch wert!


Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie und Ihre Mitsegler einige einfache Richtlinien beachten, die für uns alle hier draußen wichtig sind, Besucher und Anwohner gleichermaßen. Alles (!), was Sie hier sehen und finden, wird von den Bewohnern der Insel ehrenamtlich gepflegt und gewartet.


Wenn Sie mit einem eigenen Boot zu Gast sind, finden Sie in unserem Hafen (siehe blaue Markierung auf dem Foto) einen Gästebereich gegen eine Liegegebühr. Bitte beachten Sie, dass der Schwimmsteg und die Bootsrampe streng privat sind. Zusammenfassende Übersetzung des schwedischen Hinweisschildes auf dem obigen Foto wie folgt:


Die Liegegebühr ist obligatorisch, unabhängig von der Größe des Bootes, der Dauer des Besuchs oder ob Landstrom verwendet wird oder nicht. Sobald das Boot sicher vor Anker liegt, haben Sie freien Zugang zu frischem Wasser, Gästetoiletten, Strom, zwei großen festen Grillplätzen mit Feuerholz, schön gepflegten Spazierwegen und Sitzgelegenheiten, Bouleplatz, Spielplatz für die kleineren Kinder, Zugang zum Inneren der historischen Kirche/Kapelle aus dem 18. Jahrhundert sowie zum alten Lotsenhaus. Nicht zuletzt haben Sie Zugang zur ein großen gemischten Sauna im Hafenbereich, zeigen Höflichkeit mit Badekleidung und räumen nach Gebrauch auf. Da es hier keinen kommunalen Dienst gibt, bitten wir Sie demütig, den Müll, den Sie während Ihres Besuchs erzeugen, nach besten Kräften selbst an Land zu bringen. Hunde sind auf der Insel willkommen, aber immer an der Leine zu führen.


Die Liegegebühr für 0-4 Stunden beträgt 40 kr/4 €; 4-12 Std. = 80 kr/8 €; 12-24 Std. = 120 kr/12 €
Wenn Sie keinen Zugang zu Swish haben, finden Sie einen Umschlag zum Bezahlen mit Bargeld in der kleinen Box an der Wand des Hafenhauses. Markieren Sie den Umschlag mit Tag, Betrag und Name und platzieren Sie ihn in der Metallbox.